Fjernelse af salpeterudtræk og kalkudblomstring

Hvad tænker man som husejer, når man ser, at der er kommet skæmmende hvide skjolder på éns dejlige hus? Glad bliver man i hvert fald ikke. Det er synd og skam at se smukke bygninger, f.eks. gamle velholdte villaer, hvor der er kælet for alle detaljer - men hvor der så er kommet disse grimme skjolder. Der er et alarmerende antal af sådanne tilfælde. Måske opgiver man at gøre noget ved det, fordi man tænker det måske ikke kan fjernes, at det vil være alt for dyrt eller at der er så mange råd om problemet, at man ikke kan gennemskue hvad der skal gøres.

Men vidste du, at det udmærket kan fjernes og at muren bagefter kan imprægneres så afrensningen holder i mange år frem? Det er ikke noget man bør give sig i kast med selv; og man bør ikke eksperimentere med de mange forslag til udbedring, der florerer f.eks. på internettet - der skal en fagmand til, for at sikre at problemet ikke bliver værre, og at beton eller murværk ikke tager skade. Her kan ATP Murteknik hjælpe.

 

murermester salpeterudslæt salpeterudtræk salpeter kalkudtræk kalkslør kalkudslæt murrens murimprægnering facaderens facade renovering

 

Herover kan du se problemet på flisen til venstre, og så er halvdelen af flisen til højre renset én gang af en fagmand. Efter let børstning og afskylning med vand, var resultatet som billedet viser. Behandlingen kan umiddelbart gentages afhængig af hvor alvorligt problemet er. Nu er dette blot en betonflise, men forestil dig hvilken stor forskel sådan en dybdevirkende afrensning vil gøre for facaden på et helt hus, eller en smuk villa, der er plaget af dette problem. Eksemplet herunder viser forandringen på en gulstensfacade.

 


 

murermester salpeterudslæt salpeterudtræk salpeter kalkudtræk kalkslør kalkudslæt murrens murimprægnering facaderens facade renovering

 

Læg mærke til hvor ærgerligt murværket på de første to billeder ser ud. Altså; flot arkitektur med fint materialevalg og detaljer som gesimserne - og så sker det her. Læg så mærke til de to billeder til højre herover, hvor de skæmmende hvide skjolder er renset af, og muren dernæst er imprægneret. Nu ser det pænt ud, og huset kommet til sin ret. Nu er det ikke en konstant irritation for husejeren, der nu istedet kan nyde at se på det.

 


 

murermester salpeterudslæt salpeterudtræk salpeter kalkudtræk kalkslør kalkudslæt murrens murimprægnering facaderens facade renovering

 

Det er meget vigtigt at facaden bliver imprægneret efter afrensningen, så den ikke står åben og modtagelig. Det skal også gøres helt rigtigt første gang, så man slipper for ærgrelser, spildte penge og skader på længere sigt. Derfor får du lige nogle informationer om:

 


 

Murimprægnering - beskyt din facade

Vil du gerne have høj beskyttelse af din facade ved frost og kondensering? Øge levetiden af din facade? Forhindre skimmelsvamp? Forøge din ejendoms markedsværdi? Så vil det være fornuftigt at få facaden imprægneret. 

Det produkt ATP Murteknik bruger, er en hydrofoberende diffusionsåben imprægnering, som suges kapillært ind i det mineralske materiale og binder sig kemisk til porevæggen. Det er derfor IKKE en sædvanlig overfladebehandling, der let kunne skalle af eller som spærrer bygningsfugt inde i facaden.

Ved betonkonstruktioner består facaden almindeligvis af partier med mursten eller puds. Der bør der anvendes et silan/siloxanbaseret produkt. Produktet, som vi arbejder med, er et cremebaseret materiale med silan/siloxan. Det har en cremekonsistens, der øger kontakttiden med murstensoverfladen i forhold til hvis produktet var i væskeform. 

Det er en enkel, forholdsvis billig og langtidsvirkende behandling. Den sparer også energi fordi den forhindrer en evt. opfugtning af isolering i muren, fordi dens diffusionsåbne egenskaber tillader bygningsfugt at komme ud. Hvor lang tid vil virkningen holde sig? For ikke at overdrive siger vi 10 år, men mange mener at virkningen kan holde sig i op til 30 år. Ved rigtig vejledning kan store problemer elimineres eller undgås. Ved forkert udførelse kan der opstå store problemer som er næsten uløselige, og dermed også pristunge. En ødelagt facade kan gøre en hus vanskelig at sælge og utilfredstillende at bo i. 

ATP Murteknik har arbejdet med murbehandlinger i form af imprægnering i over 10 år, og fjernelse af salpeterudtræk / kalkudblomstring i over 3 år. Det er vores mål at hjælpe alle de husejere vi kan, som sidder med disse ærgerlige problemer.

Så føl dig fri til at tage kontakt til os. Vi vil meget gerne bese problemet og hjælpe dig til den rigtige løsning.

 

murermester salpeterudslæt salpeterudtræk salpeter kalkudtræk kalkslør kalkudslæt murrens murimprægnering StoCryl HC300 forhindre skimmelsvamp skimmel facaderens facade renovering